نرم افزارهای مربوط به برند XM

فایل آپگرید دی وی آر

 موضوع: نرم افزار آپگرید دی وی آر چهار کاناله ایکس ام

نام: 

ورژن: 

حجم فایل:   مگابایت

تاریخ انتشار: مرداد 99

 موضوع: نرم افزارآپگرید دستگاه دی وی آر هشت کاناله ایکس ام

نام:

ورژن:

حجم فایل:مگابایت

تاریخ انتشار: مرداد 99

 موضوع: نرم افزارآپگرید دستگاه دی وی آر 16 کانال ایکس ام

نام:

ورژن:

حجم فایل: مگابایت

تاریخ انتشار:مرداد 99

فایل آپگرید ان وی آر

 موضوع: نرم افزارآپگرید دستگاه ان وی آر هشت کاناله ایکس ام

نام:

ورژن:

حجم فایل:11.9مگابایت

تاریخ انتشار: 20190730

نرم افزار موبایل و کامپیوتر

 موضوع: نرم افزار موبایل آیفون

نام:RXCamview

ورژن:2.0.6

حجم فایل: 66.9 مگابایت

تاریخ انتشار:28 سپتامبر2019

 موضوع: نرم افزار موبایل اندروید

نام:XMEYE

ورژن:2.0.9

حجم فایل: 22 مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 98

 موضوع: نرم افزار سی ام اس

نام:CMS

ورژن:3.1.0.9

حجم فایل: 53.1 مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: نرم افزار جستجوی دوربین 

نام:General Device Manager

ورژن:20200423

حجم فایل: 6.62مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: ویدیو پلیر 

نام:Video player

ورژن:1.7.0.0

حجم فایل: 11.1مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: ویدیو کانورتر 

نام:Video Converter

ورژن:1.0.0.3

حجم فایل: 2.54مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

 موضوع: نرم افزار آپگرید دی وی آر چهار کاناله ایکس ام

نام: 

ورژن: 

حجم فایل:   مگابایت

تاریخ انتشار: مرداد 99

 موضوع: نرم افزارآپگرید دستگاه دی وی آر هشت کاناله ایکس ام

نام:

ورژن:

حجم فایل:مگابایت

تاریخ انتشار: مرداد 99

 موضوع: نرم افزارآپگرید دستگاه دی وی آر 16 کانال ایکس ام

نام:

ورژن:

حجم فایل: مگابایت

تاریخ انتشار:مرداد 99

نرم افزار موبایل و کامپیوتر

 موضوع: نرم افزار موبایل آیفون

نام:RXCamview

ورژن:2.0.6

حجم فایل: 66.9 مگابایت

تاریخ انتشار:28 سپتامبر2019

 موضوع: نرم افزار موبایل اندروید

نام:XMEYE

ورژن:2.0.9

حجم فایل: 22 مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 98

 موضوع: نرم افزار سی ام اس

نام:CMS

ورژن:3.1.0.9

حجم فایل: 53.1 مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: نرم افزار جستجوی دوربین 

نام:General Device Manager

ورژن:20200423

حجم فایل: 6.62مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: ویدیو پلیر 

نام:Video player

ورژن:1.7.0.0

حجم فایل: 11.1مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

     موضوع: ویدیو کانورتر 

نام:Video Converter

ورژن:1.0.0.3

حجم فایل: 2.54مگابایت

تاریخ انتشار:آذر 99

فایل آپگرید دوربین شبکه

موضوع: آپگرید پنج مگاپیکسل

85HG50PYA-S

نام: XM5

ورژن: 5.2.0 2020

حجم فایل:  مگابایت

تاریخ انتشار:04 می 2020

موضوع: آپگرید سه مگاپیکسل

85HF20PYA-S

نام: XM3

ورژن: 

حجم فایل:  7مگابایت

تاریخ انتشار:4 جولای2020