موضوع: نرم افزار وی ام اس VMS ویندوز64 بیتی

نام نرم افزار:VMS PRO 

ورژن: 2.11.35(64)

حجم فایل: 134  مگابایت

تاریخ انتشار: تابستان1402

موضوع: نرم افزار سی ام اس ویندوز32 بیتی

نام:Surveillance_client

ورژن: 1.6.1(2021_02_26)

حجم فایل: 33.3 مگابایت

تاریخ انتشار: تابستان1400

موضوع: نرم افزار سی ام اس مک بوک 64 بیتی

نام نرم افزار: Surveillance_client

ورژن:1.5.25

حجم فایل: 29 مگابایت

تاریخ انتشار: زمستان 98

موضوع: نرم افزار ویدیو پلیر ویندوز

نام نرم افزار:VideoPlayer

ورژن:VideoPlayer_1.0.49_2022_12_01

حجم فایل: 9 مگابایت

تاریخ انتشار: شهریور 1402

موضوع: نرم افزار دیوایس کانفیگ تولز

جهت جستجوی دوربینها در شبکه

نام نرم افزار:Device config Tools

ورژن:1.0.0.33

حجم فایل: 5 مگابایت

تاریخ انتشار: زمستان 96

موضوع: نرم افزار سی ام اس ویندوز64 بیتی

نام نرم افزار: Surveillance_client

ورژن: 1.5.46(2020/02/27)

حجم فایل: 58.7 مگابایت

تاریخ انتشار: تابستان 1400